Iso 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001:1, Systematiskt Brandskyddsarbete, Egenkontroll, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, Miljöutredningar, HACCP, BRC-Standarder, Interna Revisioner m.m......

De´ e´ mycke nu!

Ekonomiutbildaren Owe Rylander AB
hjälper dig med allt detta och integrerar det ni behöver till ett lättanvänt system som all personal begriper!

Dessutom med möjligheten att certifiera stora delar av systemet om ni vill! Ni får såväl konsultstöd som utbildningshjälp för alla typer av personal.

 

Tryck på knapparna ovan för att välja sida!
Varje sida innehåller information om mig
och de olika tjänsterna som jag erbjuder!